Kläder till Glasblåsarens barn

Jag har arbetat med kläderna för filmen Glasblåsarens barn. Bilderna visar några av de kläder som användes i filmen.