Jerry Williams på Cirkus

Har nu haft på Jerry på Cirkus…  Varit väldigt roligt att än en gång jobbat med honom och den fantastiska ensemblen.