Kläder till Rhapsody in Rock

Jag har under flera år arbetat med Rhapsody in Rock och skapat kläder till föreställningarna. Bilderna visar några av dem.